Nhận thông tin
  • namlandhn@gmail.com
  • 094 318 9939 094 318 9939
Nhận Thông Tin
Từ Sơn Garden nơi thay đổi cuộc sống
Từ Sơn Garden nơi thay đổi cuộc sống
  • === TỪ SƠN - BẮC NINH
  • Seb 24, 2019

<p>Từ Sơn Garden City l&agrave; t&acirc;m điểm bất động sản của Từ Sơn với hồ điều h&ograve;a rộng 7ha v&agrave; vị tr&iacute; đắc địa tiếp gi&aacute;p 2 tuyến đường tỉnh lộ 277 v&agrave; 295 .</p> <p>&nbsp;</p>

Xem thêm
Địa Chỉ

Đường 277 - thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Điện Thoại
  • 094 318 9939
  • 094 318 9939
Hỗ Trợ

namlandhn@gmail.com